BitcoinBG Birthday Giveaway

Спечели хардуерен портфейл Ledger Nano S Plus

По случай 9-ия рожден ден на BitcoinBG.eu, екипът ни ще подари един брой от най-новия хардуерен портфейл Ledger Nano S Plus на един от последователите на нашата страница във Facebook.

Ledger Nano S Plus подарък хардуерен портфейл

Като всяка игра, нашата също си има правила. Ето ги и тях:

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на томбола с подарък хардуерен портфейл Ledger Nano S Plus

Настоящите Общи условия представят правилата за организация и провеждане на томбола с предметна награда подарък хардуерен портфейл Ledger Nano S Plus.

I. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на томболата е Онлайн магазин BitcoinBG.eu, собственост на „ТУГУД Технолоджис“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204090602, наричано накратко Организатор.

II. УЧАСТИЕ

1. Право да участват в томболата имат всички пълнолетни граждани на република България.

2. Участието не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

3. Играта се реализира в социалната мрежа Facebook, в официалната Facebook страница на Организатора.

подарък Ledger Nano S Plus пост във Facebook

4. Играта се реализира в периода 28.05.2022г. – 04.06.2022г., включително.

5. За участие в играта, реализирана в социалната мрежа Facebook участникът е необходимо да:

  • Да последва/хареса страницата на Организатора в социалната мрежа Facebook;
  • Да остави коментар под съответния пост, посветен на играта, с отговор на поставения в него въпрос;
  • Да отбележи (тагне) двама свои приятели, потребители на социалната мрежа, съгласно указанията в поста.

6. Заявки за участие с едно или повече неизпълнени условия няма да бъдат приемани. Участникът няма да бъде включен в тегленето, освен ако не са изпълнени и трите задължителни условия.

III. НАГРАДА

1. За целите на настоящата кампания, Организаторът предоставя безплатно 1 брой оригинален, неотварян хардуерен портфейл Ledger Nano S Plus, осигурен безвъзмездно от производителя специално за целите на настоящата промоционална томбола.

2. Наградата в томболата на Онлайн магазин BitcoinBG.eu, посветена на рождения ден на Форума BitcoinBG.eu през 2022 година, ще бъде определена на случаен принцип, като победителят ще бъде обявен в профила на BitcoinBG.eu в социалната мрежа Facebook на 06.06.2022г.

3. Победителят може да получи наградата си чрез куриерската компания Speedy, до посочен от победителя офис на куриера, за сметка на Организатора, или лично от офиса на Организатора в град Бургас, бул. Демокрация №69.

4. Сътрудник на Организатора ще се свърже с Победителя за уточняване на доставката. При невъзможност за осъществяване на контакт, Победителят ще има на разположение до 1 месец, за да потърси Организатора, след което губи правото си да получи наградата си. Организаторът запазва правото си да проведе ново теглене и да избере нов Победител след изтичане на този едномесечен срок.

5. Технически характеристики на наградата хардуерен портфейл Ledger Nano S Plus:

  • Екран с резолюция 128 x 64 пиксела.
  • Микроконтролер: Certification level: CC EAL5+, Chips: ST33K1M5
  • Конектор тип USB C.
  • Съвместимост с Windows 8+, Linux, macOS 10.8+, Android 7+.
  • Материали: матова неръждаема стомана и пластмаса
  • Тегло: 21 гр.
  • Размери: 62.39мм х 17.40мм х 8.24мм
Ledger Nano S Plus

6. Наградата не може да бъде заменяна за друг продукт или за паричната си равностойност (159 лева с ДДС).

7. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени от победителя в промоционалната томбола данни за доставка.

8. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на наградата от страна на победителя на трети лица.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

Участниците в томболата декларират, че дават съгласието си техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора с цел регистриране на участника чрез неговото екранно име, публично в рамките на социалната мрежа Facebook.

Личните данни на победителя ще бъдат обработвани съгласно Българското и Европейското законодателство във връзка с предоставяне на наградата – при изпращане на продукта посредством куриер.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ/ОТЛАГАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Организаторът си запазва правото да прекрати томболата по всяко време, при наличие на независещи от него обстоятелства, възпрепятстващи провеждането й.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като своевременно информира за това засегнатите от това лица.

И победителят е…

Comments are closed.