хардуерни портфейли Леджър настройка

Първоначална настройка на хардуерен портфейл Ledger

Вече сте собственик на първата си криптофлашка и е време да се захванете с важната първоначална настройка на хардуерен портфейл Ledger. Откъде да започнете?

Ledger Live

За да използвате по предназначение Вашия Ledger е необходимо първо да посетите официалния сайт на производителя. Оттам трябва да изтеглите на своя компютър приложението за управление на Вашия хардуерен портфейл.

То се нарича Ledger Live App и осигурява необходимите инструменти, чрез които да управлявате своите криптовалути. В сайта са описани всички основни стъпки по свързването и конфигурирането на Вашата криптофлашка.

Важно!

Винаги използвайте само оригиналния софтуер на производителя на Вашия хардуерен портфейл! Теглете приложения и актуализации само от официалните сайтове! Не се доверявайте на мобилни или други приложения, които се разпространяват независимо от производителя или чрез подозрителни имейли!

Основни стъпки за настройка на хардуерен портфейл Ledger

  1. Изтеглете и инсталирайте на компютъра си Ledger Live App;
  2. Включете устройството към компютъра си посредством USB кабела, поставен в пакета;
  3. Натиснете веднъж бутона до USB порта на Леджър-а, докато екранът светне и се появи логото на бранда;
  4. На екрана ще се появят инструкции, които трябва да последвате. Десният бутон е за потвърждение, левият – за отмяна на команда (като ОК и Cancel на компютъра). Когато на екрана се появи “Set up as new device” трябва да натиснете двата бутона едновременно.
  5. Когато на екрана се появи надписа Choose PIN code, отново натиснете двата бутона, след което изберете цифровата си парола чрез ляв и десен бутон. За да изберете дадена цифра отново натискате двата бутона. Накрая ще трябва да напишете още веднъж същия пин код, за да го потвърдите. Препоръката на производителя е пин кодът да е от 8 символа.
  6. След това идва време за комбинацията от 24 думи за Вашата recovery phrase. Цялата парола ще Ви се покаже дума по дума, само веднъж. Внимателно запишете на листите Recovery seed този низ от думи. Той е най-важният Ви достъп до устройството. След като сте записали думата си, продължете с десен бутон, докато устройството Ви покаже всички думи.
    Валидирането на паролата се случва като устройството започва да Ви предлага случайни думи за всяка от позициите. Посредством двата бутона избирате коя от предложените думи е Вашата, за да удостоверите, че Вие сте собственик на устройството.

Важно!

Когато приключите с всички изброени стъпки от първоначалната настройка на хардуерен портфейл Ledger е важно да запазите своите 24 думи на сигурно място и да не ги споделяте с никого! Те са Вашият ключ за възстановяване на информацията на устройството. Стандартно нито Ledger, нито криптоборсите ще Ви поискат тези думи. Повтаряме – НИКОЙ добронамерен към Вас няма да пожелае да ги научи!

7. След това е време да инсталирате своите приложения – т.е. портфейлите за различните криптовалути. Това можете да сторите през софтуера Ledger Live App, инсталиран на Вашия компютър, като не забравяте, че е необходимо устройството да е свързано посредством USB кабел.

Настройка на хардуерен портфейл Ledger за работа с “екзотични” криптовалути

Когато нашите клиенти потърсят помощ при избор на хардуерен портфейл обикновено първият ни съвет е да сравнят поддържаните криптовалути на различните устройства. В момента съществуват стотици алткойни, някои от които достатъчно нови или “екзотични”, за да са съвместими с продуктите на Ledger или Trezor.

Някои криптовалути се поддържат от Ledger, но чрез т.нар. “third-party-apps”. Това означава, че можете да съхранявате портфейли с тези койни със своя хардуерен портфейл, но посредством приложение, което не се предлага директно от Леджър, а от партньор. Винаги теглете оторизираното приложение! Обикновено линк към сайта на партньора е поместен в списъка с поддържани криптовалути, заедно с упътване за инсталация и конфигурация.

Важно за хардуерните портфейли Ledger

Сигурност

Хардуерният портфейл на практика не съхранява самите криптовалути, а частните ключове към тях. Това означава, че с устройството реално потвърждавате транзакция, която се осъществява в блокчейна. При повредено или загубено устройство можете да прехвърлите ключовете на нов портфейл чрез вашата recovery phrase. Този метод на работа ви позволява да съхранявате ключовете си сигурно, тъй като устройството е почти непробиваемо, но информацията от него може да бъде възстановена чрез низа от 24 думи. На това му се казва Двойна застраховка!

Автентичност

Посредством приложението Ledger live app на вашия компютър можете да проверите автентичността на своя хардуерен портфейл. При производството всяко устройство получава уникален секретен код, който е необходим за свързване на портфейла със сървърите на Веажеи. Подправени или фалшиви устройства не биха могли да комуникират със системите на производителя!

Свързване

Кабелът за свързване, включен в комплекта на хардуерния портфейл е най-обикновен. Не е задължително да използвате него или да търсите “оригинален кабел”, ако Вашият не функционира правилно. Можете да свържете своето устройство и с кабела за зареждане на мобилния си телефон или таблета си.

Ако все още не сте закупили хардуерен портфейл Ledger…

Comments are closed.